Απόφαση 243 (22ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
22η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
243η απόφαση
Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ»