Απόφαση 253 (34ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 10 Αύγουστος, 2012 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
34η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
253η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 207/2012 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤEΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥ0 MINI BUS