Απόφαση 26 (4ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 30 Ιανουάριος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
26η απόφαση
ΘΕΜΑ : ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΔΑΜΑΣΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 80.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ