Απόφαση 261 (32ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
261η απόφαση
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση όψεων δημοτι-κών κτιρίων»