Απόφαση 286 (11ης Συν. Δ.Σ. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Ιούνιος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
11η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
286η απόφαση
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΣΔΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 01/09/2014 - 31/08/2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 246 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3862/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).