Απόφαση 288 (24ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Ιούνιος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
24η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
288η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 49.999,90 ΜΕ ΦΠΑ