Απόφαση 289 (25ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Ιούλιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
289η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29169/02-07-2018 (Α.Δ.Α. : ΩΔΞΜΩΛΚ-Ψ1Χ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ