Απόφαση 29 (3ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 25 Ιανουάριος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
29η απόφαση
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 300.786,89€ ΜΕ ΦΠΑ