Απόφαση 291 (25ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Ιούλιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
291η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ