Απόφαση 295 (13ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 11 Απρίλιος, 2014 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
295η απόφαση
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΒΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ