Απόφαση 296 (13ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 11 Απρίλιος, 2014 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
296η απόφαση
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ