Απόφαση 297 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
297η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ(ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)΄