Απόφαση 300 (36ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 29 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
300η απόφαση
Εισήγηση για απ΄ ευθείας ανάθεση διενέργειας εκτίμησης-τεχνικής περιγραφής – έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού – καθορισμός αμοιβής «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ –Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» -αυτοτελούς διαχείρισης ».