Απόφαση 307 (15ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 17:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
307η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 494/2016 & 16/2017 ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ