Απόφαση 308 (25ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Ιούλιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
308η απόφαση
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 306.500,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)