Απόφαση 311 (42ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Οκτώβριος, 2012 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
311η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 301/2012 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ