Απόφαση 317 (16ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
317η απόφαση
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«επισκευές, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις, παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»