Απόφαση 330 (12ης Συν. Δ.Σ. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Ιούλιος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
12η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
330η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄