Απόφαση 331 (36ης Συν. Ο.Ε. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
331η απόφαση
2Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ