Απόφαση 339 (26ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Ιούλιος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
26η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
339η απόφαση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 140/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ)