Απόφαση 339 (31ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
31η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
339η απόφαση
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «Σύμβουλος Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων » προϋπ: 73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)