Απόφαση 348 (33ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
348η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους Χ.Τ., 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), 1 στύλο Μ.Τ. και 1Ρ-3ΙΙ στην Κοινότητα Λαμίας επί της οδού Ηροφίλου