Απόφαση 35 (4ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2018 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
35η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ