Απόφαση 353 (33ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
353η απόφαση
Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση βατότητα οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.