Απόφαση 353 (40ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 26 Νοέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
40η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
353η απόφαση
Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού – κατακύρωση σύμβασης για την προμήθεια : «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου» προϋπολ. μελέτης 30.196,48€