Απόφαση 362 (35ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
362η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020»