Απόφαση 369 (15ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Οκτώβριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
369η απόφαση
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΑΡ. 6 Ν.3463/2006) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015