Απόφαση 370 (36ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
370η απόφαση
Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020».