Απόφαση 374 (36ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
374η απόφαση
Εξωδικαστικός συμβιβασμός λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών από κάδο απορριμμάτων – Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10817/4-3-2020 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της Μ. Κ. του Β.