Απόφαση 383 (16ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 3 Οκτώβριος, 2012 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
383η απόφαση
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΜΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ