Απόφαση 385 (18ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
385η απόφαση
Εκλογή εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Περιφερειακή Ενωση Στερεάς Ελλάδας για τον Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό» και σε κάθε Γενική Συνέλευση, για τη δημοτική περίοδο από 01/09/2010 έως 31/12/2023.