Απόφαση 387 (43ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
387η απόφαση
Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)