Απόφαση 389 (37ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
37η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
389η απόφαση
Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» προϋπολ. 73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)