Απόφαση 389 (43ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
389η απόφαση
Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων»