Απόφαση 390 (43ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
390η απόφαση
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπ. 88.984,63€, (με ΦΠΑ 24%).