Απόφαση 418 (30ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Σεπτέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
30η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
418η απόφαση
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 472/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ