Απόφαση 42 (4ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 2 Φεβρουάριος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
42η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 60.000,€ ΜΕ ΦΠΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ