Απόφαση 423 (51ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος, 2012 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
51η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
423η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΥ :΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΝΟΥ΄