Απόφαση 425 (33ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
33η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
425η απόφαση
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ( ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ 853/2-10-2015) ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ