Απόφαση 429 (32ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
429η απόφαση
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.991,70€ ΜΕ ΦΠΑ