Απόφαση 436 (32ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
436η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ