Απόφαση 440 (40ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Οκτώβριος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
40η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
440η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 410.634,44 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%