Απόφαση 458 (43ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
43η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
458η απόφαση
Εγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια : ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση αποτελέσματος προϋπολ. μελέτης 131.774.06