Απόφαση 459 (17ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
459η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΄Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ΄ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ