Απόφαση 466 (17ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
466η απόφαση
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013