Απόφαση 466 (19ης Συν. Δ.Σ. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
466η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ΄