Απόφαση 466 (27ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
27η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
466η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»