Απόφαση 473 (44ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
473η απόφαση
Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»