Απόφαση 478 (21ης Συν. Δ.Σ. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος, 2015 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
478η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ