Απόφαση 480 (17ης Συν. Δ.Σ. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος, 2012 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
480η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΗΣ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄ περί σύνταξης Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας